Oceans Edge Burger

Announcing our employees of the month for September Laura from the front of house, and Kyle from the kitchen team. Both have been rewarded with a voucher for their hard work! Well done both!!

----------------

Yn cyhoeddi ein gweithwyr y mis ar gyfer Medi Laura o flaen tŷ, a Kyle o dîm y gegin. Mae'r ddau wedi cael taleb am eu gwaith caled! Da iawn y ddau!!

Ta Dah!…….Our Christmas party menu is here! Are you in charge of planning the Christmassy ‘do’?! Whether it’s the annual Christmas get together with work or a festive meal with family or friends. Eat, drink, & be merry this Christmas with us at Ocean’s Edge!

Entertainment on the following dates:

Saturday 3rd December Pushin' 40
Saturday 10th December Pushin' 40
Saturday 17th December Tom Macaulay - Music

Summer, we are done! We celebrated our incredible team with a fantastic end of summer party last night, and we thank YOU if you’ve eaten with us, drank with us, danced with us or maybe done all 3! Every summer has a story..we hope we were a part of yours.

---------------

‼️CTRL, ALT, DILEU, SHUTDOWN ‼️

Haf, rydym wedi'i wneud! Fe wnaethon ni ddathlu ein tîm anhygoel gyda pharti diwedd haf gwych neithiwr, a diolchwn i YOU os ydych chi wedi bwyta gyda ni, yfed gyda ni , dawnsio gyda ni neu efallai gwneud pob un o'r 3! Mae gan bob haf stori.. gobeithio ein bod ni'n rhan o dy un di.

Announcing our employees of the month for August Rachel front of house and Joe from our kitchen team! They have been rewarded with a voucher of their choice for their hard work! Well done both!!
--------
Yn cyhoeddi ein gweithwyr y mis ar gyfer mis Awst Rachel blaen tŷ a Joe o dîm ein cegin! Maen nhw wedi cael taleb o'u dewis am eu gwaith caled! Da iawn y ddau!!

Announcing our employees of the month for July Ellis one of our chefs and Ben from the floor team!! Both have been rewarded with a voucher for their hard work! Well done both!!
 
Yn cyhoeddi ein gweithwyr y mis gorffenaf Ellis un o’n cogyddion a Ben o’r tîm llawr!! Mae'r ddau wedi cael taleb am eu gwaith caled! Da iawn y ddau!!