Oceans Edge Burger

Announcing our employees of the month for October Missy from the front of house, and Ellis from the kitchen team. Both have been rewarded with a voucher for their hard work! Well done both!!

---------

Yn cyhoeddi ein gweithwyr y mis ar gyfer mis Hydref Missy o flaen tŷ, ac Ellis o dîm y gegin. Mae'r ddau wedi cael taleb am eu gwaith caled! Da iawn y ddau!!