Oceans Edge Burger

Announcing our employees of the month for August Rachel front of house and Joe from our kitchen team! They have been rewarded with a voucher of their choice for their hard work! Well done both!!
--------
Yn cyhoeddi ein gweithwyr y mis ar gyfer mis Awst Rachel blaen tŷ a Joe o dîm ein cegin! Maen nhw wedi cael taleb o'u dewis am eu gwaith caled! Da iawn y ddau!!