Oceans Edge Burger

Announcing our employees of the month for December, Ben from the front of house and Emmanuel from the kitchen team. Both have been rewarded with a voucher for their hard work! Well done both!!

Yn cyhoeddi ein gweithwyr y mis ar gyfer mis Rhagfyr, Ben o flaen tŷ ac Emmanuel o dîm y gegin. Mae'r ddau wedi cael taleb am eu gwaith caled! Da iawn y ddau!!

We are trying to keep the disturbance down to a minimum whilst our building works are undertaken. We apologise for any inconvenience caused whilst we carry out our improvements.

Rydym yn ceisio cadw'r aflonyddwch i'r lleiafswm tra bod ein gwaith adeiladu yn cael ei wneud. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir wrth i ni wneud ein gwelliannau.

Announcing our employees of the month for November, Niall from front of house and Lindy from the back of house team. Both have been rewarded with a voucher for their hard work! Well done both!!

Yn cyhoeddi ein gweithwyr y mis ar gyfer mis Tachwedd, Niall o flaen tŷ a Lindy o’r tîm cefn tŷ. Mae'r ddau wedi cael taleb am eu gwaith caled! Da iawn y ddau!!

Check out our events calendar for November & December, to include our amazing midweek food offers! 

Announcing our employees of the month for October Missy from the front of house, and Ellis from the kitchen team. Both have been rewarded with a voucher for their hard work! Well done both!!

---------

Yn cyhoeddi ein gweithwyr y mis ar gyfer mis Hydref Missy o flaen tŷ, ac Ellis o dîm y gegin. Mae'r ddau wedi cael taleb am eu gwaith caled! Da iawn y ddau!!