Oceans Edge Burger

Announcing our employees of the month for November, Niall from front of house and Lindy from the back of house team. Both have been rewarded with a voucher for their hard work! Well done both!!

Yn cyhoeddi ein gweithwyr y mis ar gyfer mis Tachwedd, Niall o flaen tŷ a Lindy o’r tîm cefn tŷ. Mae'r ddau wedi cael taleb am eu gwaith caled! Da iawn y ddau!!