Oceans Edge Burger

Announcing our employees of the month for December, Ben from the front of house and Emmanuel from the kitchen team. Both have been rewarded with a voucher for their hard work! Well done both!!

Yn cyhoeddi ein gweithwyr y mis ar gyfer mis Rhagfyr, Ben o flaen tŷ ac Emmanuel o dîm y gegin. Mae'r ddau wedi cael taleb am eu gwaith caled! Da iawn y ddau!!