Oceans Edge Burger

Announcing our employees of the month for July Ellis one of our chefs and Ben from the floor team!! Both have been rewarded with a voucher for their hard work! Well done both!!
 
Yn cyhoeddi ein gweithwyr y mis gorffenaf Ellis un o’n cogyddion a Ben o’r tîm llawr!! Mae'r ddau wedi cael taleb am eu gwaith caled! Da iawn y ddau!!